Dyrektor Instytutu Psychologii

dr hab. Anna Oleszkowicz prof. UWr
anna.oleszkowicz@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36b

Z-ca Dyrektora ds. dydaktycznych

dr Olga Bąk 
olga.bak@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126
pokój: 36a

Z-ca Dyrektora ds. ogólnych

dr Zbigniew Łoś 
zbigniew.los@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126/143
pokój: 36a/16MD

Z-ca Dyrektora ds. studenckich

dr Dagmara Łupicka-Szczęśnik 
dagmara.lupicka-szczesnik@uwr.edu.pl
tel. 71 367-20-01 wew.126/143
pokój: 36a/19