dr Bąk Olga
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Bartosz Bogna
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Błoch Bogusława
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Borecka-Biernat Danuta prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Chmielewska-Łuczak Dorota
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Cieślik Anna
, Zakład Psychologii Ogólnej

doc. dr Czapiga Alina
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Czernianin Wiktor
, Biblioteka

dr Czub Marcin
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Dębek Michał
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Dębska Urszula
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Dolińska-Zygmunt Grażyna prof. UWr
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Durniat Katarzyna
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Fornalczyk Agnieszka
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Frąckowiak Tomasz
, Zakład Psychologii Ogólnej

inż. Garncarek Zofia
, Pracownia Komputerowa

mgr Haba Iwona
, Zakład Psychologii Osobowości

mgr Hadam-Badzmirowska Anna
, Zakład Psychologii Osobowości

mgr Indeka Izabela
, Biblioteka

dr hab. Janda-Dębek Bożena prof. UWr
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Jarosiewicz Henryk
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kanafa-Chmielewska Dorota
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kapała Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Keplinger Alicja
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Klebaniuk Jarosław
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Kłosowski Michał
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Kochan-Wójcik Marta
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia, Pracownia Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego

dr Koczanowicz-Dehnel Iwona
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Kowal Jolanta
, Zakład Psychologii Osobowości

dr hab. Lachowicz-Tabaczek Kinga prof. UWr
, Zakład Badań Nad Strukturą Ja

dr Lewandowska Bianka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Łoś Zbigniew
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Łupicka-Szczęśnik Dagmara
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

Mazur Urszula
, Sekretariat

dr Nomejko Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

mgr Nowicki Przemysław
, Pracownia Komputerowa

mgr Okręglicka-Forysiak Ewa
, Pracownia Metod Badań Psychologicznych

dr Oleszkiewicz Anna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr hab. Oleszkowicz Anna prof. UWr
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr Paluszak Anna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Pisańska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Piskorz Joanna
, Zakład Psychologii Edukacji i Wychowania

dr hab. Poprawa Ryszard
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

mgr Rydlewski Jacek
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr hab. Senejko Alicja prof. UWr
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Serafińska Katarzyna
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Ślazyk-Sobol Magdalena
, Zakład Psychologii Zarządzania

dr Śniecińska Justyna
, Zakład Badań Nad Strukturą Ja

dr hab. Sobol-Kwapińska Małgorzata prof. UWr
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Sorokowska Agnieszka
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr hab. Sorokowski Piotr prof. UWr
, Zakład Eksperymentalnej Psychologii Społecznej

dr Stompór-Świderska Jagoda
, Zakład Psychologii Zarządzania, Laboratorium Piagetowskie

dr hab. Straś-Romanowska Maria prof. UWr
, Zakład Psychologii Osobowości

dr Styrkowiec Piotr
, Zakład Badań Nad Strukturą Ja

mgr Szemplińska Anna
, Biblioteka

dr Ułaszewska-Żuk Marta
, Zakład Psychologii Ogólnej

dr Widera-Wysoczańska Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Winiecka Ewelina
, Zakład Psychologii Rozwoju

dr Włodarczyk Małgorzata
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

mgr Żelwetro Agnieszka
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurek Alina
, Zakład Psychologii Klinicznej i Zdrowia

dr Żurko Magdalena
, Zakład Psychologii Rozwoju

mgr Zysk Monika
, Sekretariat