7-10-2016

XIII ZJAZD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA PSYCH. SPOŁECZNEJ


W dniach 16-18 września 2016 odbył się XIII Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (PSPS). W jego trakcie odbyło się pięć wykładów plenarnych, dwadzieścia dwa sympozja i sesje tematyczne, w trakcie których wygłoszono sto dziesięć referatów. Na dwóch sesjach plakatowych zaprezentowano ponad siedemdziesiąt plakatów. Liczba uczestników przekroczyła dwieście, a pod względem merytorycznej oferty Zjazd był rekordowy: po raz pierwszy w historii do wyboru były aż cztery sesje równoległe. Nawet przy tak dużym wyborze tematycznym zainteresowanie licznych uczestników sprawiało, że sale były pełne.
 
Instytut Psychologii był współorganizatorem Zjazdu, a obrady odbywały się, podobnie jak przed dziewięcioma laty, gdy Wrocław po raz pierwszy był gospodarzem tej imprezy naukowej, w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego, w pełnych światła przestrzeniach Wydziału Prawa.
 
Współprzewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. Kinga Lachowicz-Tabaczek, a w Komitecie Organizacyjnym znaleźli się pracownicy naszego Instytutu: dr Bogusława Błoch, dr Katarzyna Serafińska i dr Jarosław Klebaniuk. Ten ostatni podczas walnego zgromadzenia został wybrany na członka Zarządu PSPS. Gratulujemy!
 
W trakcie uroczystej kolacji drugiego dnia wieczorem za przygotowanie Zjazdu podziękował organizatorom prof. Janusz Reykowski, nestor polskiej psychologii, wciąż aktywny naukowo. Dzień wcześniej, po wygłoszeniu wykładu plenarnego, nagrodzony został długimi owacjami na stojąco.
 
Zjazd, jak podkreślali uczestnicy, miał bardzo wysoki poziom, co widoczne było nie tylko w trakcie wystąpień, lecz także podczas ożywionych dyskusji, które przenosiły się do kuluarów. Również sesje plakatowe wzbudziły zainteresowanie, a autorzy najlepszych posterów otrzymali nagrody: finansową oraz książkowe.
 
Za rok, we wrześniu 2017, Zjazd PSPS odbędzie się w na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Toruniu, gdzie powstaje nowy ośrodek psychologii społecznej, organizowany przez prof. Marię Lewicką.


Zamieścił(a): Zofia Garncarek

NEWSY