LAB BADAŃ MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCHLab Badań Mediów Społecznościowych została założona przez dr Annę Oleszkiewicz. W pracowni prowadzone są badania z zakresu psychologii społecznej i psychologii różnic indywidualnych. Nadrzędnym celem realizowanych projektów jest odniesienie powszechnie obowiązujących teorii psychologicznych do funkcjonowania człowieka w przestrzeni wirtualnej.


Jednym z realizowanych projektów było określenie związków pomiędzy cechami psychologicznymi człowieka, a jego aktywnością w mediach społecznościowych. W badaniach potwierdziliśmy związek między częstością publikowania zdjęć własnej osoby (tzw. „selfies”) z narcyzmem oraz z niektórymi cechami osobowości. Obecnie realizujemy duży projekt badawczy obejmujący zagadnienia inteligencji emocjonalnej i stosowania emotikon w komunikacji wirtualnej.
Wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym i firmą IBM zorganizowaliśmy konkurs Implications of Social Media Use (#iSMU), w którym wyłoniliśmy najlepsze projekty badawcze podejmujące problematykę wpływu mediów społecznościowych na karierę zawodową.
W ramach działalności Pracowni zaprosiliśmy na spotkanie blogerkę Janinę (janinadaily.com), która na otwartym spotkaniu w ramach cyklu „Kij w Mrowisko…” opowiadała o zjawisku hejtu w Internecie, sprawdzonych sposobach na hejterów i budowaniu i zarządzaniu własnym wizerunkiem.


Do badań zapraszani są specjaliści z różnych dziedzin psychologii, ale zachęcamy również studentów do aktywnego udziału w projektach (chęć zaangażowania się można zgłaszać mailowo: ania.oleszkiewicz@gmail.com).


Linki do artykułów:

Sex differences in online selfie posting behaviors predict histrionic personality scores among men but not women

Selfies and personality: Who posts self-portrait photographs?

Selfie posting behaviors are associated with narcissism among men