#OTWIERAMYDROGEKARIEROMNOWE SPECJALNOŚCI Z PSYCHOLOGII
KLINICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ DOROSŁYCH I DZIECI
ORAZ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ I ZARZĄDZANIA
MOŻLIWOŚĆ STUDIOWANIA W NAJPIĘKNIEJSZYCH
MIASTACH POLSKI (PROGRAM MOST) I EUROPY (ERASMUS +)
 
NOWY PROGRAM Z TAKĄ SAMĄ OFERTĄ ZAJĘĆ
NA STUDIACH DZIENNYCH I WIECZOROWYCH
PRAKTYKI W ZAKRESIE DIAGNOZY I TERAPII W PRACOWNI
KONSULTACJI I PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO
 
MOŻLIWOŚĆ PRZENIESIENIA ZE STUDIÓW    WIECZOROWYCH NA DARMOWE STUDIA DZIENNE NAJWIĘKSZE NA DOLNYM ŚLĄSKU BIBLIOTEKA
I WYPOŻYCZALNIA TESTÓW PSYCHOLOGICZNYCH
 
ELASTYCZNY PLAN ZAJĘĆ UMOŻLIWIAJĄCY
ŁĄCZENIE STUDIÓW Z PRACĄ
MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICZENIA W ZAJĘCIACH
FAKULTATYWNYCH NA RÓŻNYCH KIERUNKACH UWR    
 
NOWO UTWORZONE LABORATORIA: BADAŃ NAD
WĘCHEM I SMAKIEM; WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI; MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH;
KONTYNUACJA KARIERY NAUKOWEJ NA BEZPŁATNYCH STUDIACH DOKTORANCKICH Z WYSOKIMI STYPENDIAMI
 
KONKURENCYJNE CZESNE DLA STUDENTÓW WIECZOROWYCH
 


Zapraszam!
Dyrektor Instytutu Psychologii UWr

STREFA MATURZYSTY
Rozpocznij swoja przygodę z psychologią na Uniwersytecie Wrocławskim! Weź udział w naszym konkursie.

Obejrzyj nasz nowy spot #otwieramydrogekarierom, odpowiedz na pytanie i weź udział w losowaniu wyjątkowych nagród. 


 

Do wygrania m.in. udział w superwizji Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, udział w  sesji w laboratorium VR4health w Instytucie Psychologii, VIPowskie miejsce na jednym z warsztatów podczas Drzwi Otwartych 10 czerwca 2017 czy diagnoza psychologiczna indywidualnego stylu radzenia sobie ze stresem.