dr hab. Piotr Sorokowski

Portret użytkownika p.sorokowski
piotr.sorokowski@uwr.edu.pl

tel. 71 367 20 01 wew. 119

Pokój: 48e (lub 38a)

Kierownik - Zakład Eksperymentalnej Psychologii SpołecznejGodziny konsultacji

Podczas sesji jestem dostępny na konsultacjach w środę (19.00-20.00). Prosze o wcześniejsze umówienie się mailowe. Od 5.02 jestem (oficjalnym) na urlopie. 

 

 


Publikacje

publikacje pracownika w rejestrze Biblioteki UniwersyteckiejProwadzone zajęcia

Obecnie prowadzone: wykład psychologia społeczna, seminarium magisterskie, seminarium doktoranckie.


Informacje biograficzne

PUBLIKACJE

Link do profilu naukowego w google scholar z pełną listą publikacji


STAŻE BADAWCZE I WIZYTY NAUKOWE

• Badania prowadzone wśród plemienia Himba(Ovahimba) w północnej Namibii, wrzesień - październik 2008 (we współpracy z University of Windhoek)

• Badania prowadzone wśród plemienia Yali w Papui Zachodniej, wrzesień - październik 2009.

• Badania prowadzone wśród społeczności Tsimane w Amazonii/Boliwii, czerwiec - wrzesień 2012 (we współpracy z The Tsimane Amazonian Panel Study i Centro Boliviano de Desarrollo y de Investigación Socio Integral)

• Badania prowadzone na wyspie Palmerston (Wyspy Cooka), lipiec - sierpień 2013

• Badania prowadzone wśród Hadza w Tanzanii, marzec 2014

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Laureat konkursów stypendialnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Start: 2008 i 2009) National Geographic Polska (Bilet na przyszłość: 2009) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla wybitnych młodych uczonych: 2012-2014 i 2014-17) oraz w ramach projektów unijnych (2011-12, 2014-15).

• Laureat nagród naukowych im. Andrzeja Malewskiego nadanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk (2011), im. Roberta Zajonca nadanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (2012), im. Piotra Jaskowskiego nadanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej (2013), oraz dwóch nagrod za najlepszą prezentację posterową podczas zjazdu International Society for Human Ethology w Bolonii (2008) i Pradze (2011). Ponadto trzykrotnie nominowany do nagrody naukowej Polityki (2011, 2012, 2013), w 2012 i 2013 tzw. nagroda "finałowa" (ale nie główna ;-)

 

WAŻNIEJSZE GRANTY

• 2012 - 2014 – „Międzykulturowe badania nad mechanizmami doboru płciowego” grant w ramach programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: główny wykonawca, kierownik grantu: P. Sorokowski, kwota: 256 000zł

• 2013 - 2015 – „Głos jako wskaźnik informacji o człowieku – analiza międzykulturowa” - grant w ramach programu "Iuventus Plus" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: główny wykonawca i kierownik projektu, kwota: 239 980zł

• 2013 - 2016 – „Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu - badania empiryczne." - grant w ramach programu "Opus" Narodowego Centrum Nauki, charakter udziału: główny wykonawca, kierownik projektu: Wojciech Malewski, kwota: 482 170zł

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

• International Society for Human Ethology

• Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek zarządu)

• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH

• X European Congress of Psychology, 3-6.07.2007, Praga; XIX International Conference of the International Society for Human Ethology, 13-17.07.2008, Bolonia; V European Human Behavior and Evolution Association Conference, 25-27.03.2010, Wrocław; Summer Institute in Human Ethology, 5-9 lipca, Praga


RECENZENT Ad hoc DLA CZASOPISM

• Evolution and Human Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology, Body Image, Perceptual and Motor Skills, Personality and Individual Differences, Journal of Cosmetic Dermatology, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne


Badania naukowe

 

PUBLIKACJE KLIKNIJ TUTAJ

Interesują mnie zagadnienia szeroko pojętej psychologii ewolucyjnej, psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej, ekologii człowieka a w szczególności:
(1) adaptacyjna rola kanonów urody i piękna
(2) ludzkie strategie i preferencje w doborze płciowym
(3) wyznaczniki sukcesu reprodukcyjnego w populacjach pierwotnych
(4) psychologia sportu
(5) psychologia barwy 


Seminarium magisterskie

(nieaktualne do czasu zapisów!) ZAPISY

-6.06 (Piątek) - 16.00-19.00

-9.06 (Poniedziałek) 12-16.00 i 18.45-21.00

Listę przyjętych ogłoszę w poniedziałek wieczorem.

Ze względu na nowe zasady rozliczania postępów w pracach magisterskich (wymogi wydziału), magistranci będą pracować nad przydzielonymi im tematami. W sytuacjach wyjątkowych możliwe jest przekonanie mnie do własnego projektu - ale musi miec on być dobrze zaplanowany już na "starcie".

Podczas zapisów odbędzie się luźna rozmowa. Kandydat przynosi 2 stronicowy tekst (standardowo, TNR, 12, interlinia 1.5) w którym opisuje swój projekt - koncepcję na pracy magisterskiej (wstęp teoretyczny i wynikające z niego pytanie badawcze). Wszystko wedle standardów APA. Tekst na stworzony na podstwie literatury (tj. artykułów naukowych). 

Tematy prac magisterskich pojawią się wkrótce.

Inne niezwyczajne zdolności - programowanie, znajomość "dziwnego" języka, możliwość prowadzenia badań np. w Tadzykistanie, dostęp do nietypowej grupy badawczej itp. - zawsze są mile widziane.  

Wreszcie proszę wziąć pod uwagę, że traktuję prace badawcze w ramach seminarium magisterskiego bardzo poważnie (np. z kilkoma z moich obecnych magistrantów planujemy publikacje ich prac w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych). Taka moja postawa ma swoje dobre i złe strony - ambitnym ułatwi, a mniej zaangażowanym "zatruje" uczelniane życie.

Pozostali pracownicy