Rejestracja na zajęcia

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ogłoszeniami dot. rejestracji na zajęcia oraz planu zajęć. 

Kilknij tutaj > > > 

dr hab. Piotr Sorokowski

Portret użytkownika p.sorokowski
p.sorokowski@psychologia.uni.wroc.pl

tel. 71 367 20 01 wew.

Pokój: 48e (lub 38a)

Kierownik - Zakład Eksperymentalnej Psychologii SpołecznejGodziny konsultacji

W semestrze letni jestem dostępny właściwie cały poniedziałek (od ok. 12.00 do 21.30, z przerwą na wykład o 17)

Osoby, którym termin ten wybitnie nie pasuje, proszę o kontakt mailowy.

PONIŻSZE NIE DOTYCZY 9 czerwca 2014 - czyli zapisów na seminarium magisterskie. Szanowni Państwo, ze względu na korki i kolejki, które ostatnio panują pod drzwiami 48E zastosowałem pewne usprawnienie. NIESTETY, przed przyjściem na konsultacje czy seminarium magisterskie należy się wpisac na listę logując się na maila-gmaila.

mail: toniebylfilm@gmail.com

hasło: tobylfilm@gmail.com

Dalsze instrukcje w skrzynce mailowej. Przyjmujemy, ze przychodzą Państwo na 30min (lub mniej), a tylko w baaardzo uzasadnionych przypadkach na dłużej.

Oczywiście, gdyby nikogo nie było w kolejce, zawitać w skromne progi 48e można bez zapisów (ale w sytuacji konfliktu zapisany-niezapisany zapisany ma pierwszeństwo).

Pozdrawiam serdecznie

PS.


Publikacje

wyszukaj publikacje > > >Prowadzone zajęcia

Najbardziej lubię prowadzić zajęcia z "wszelkiego rodzaju" projektów badawczych. Inne zajęcia które prowadzę/prowadzilem to: psychologia społeczna, psychologia ewolucyjna, psychologia sportu, psychologia międzykulturowa, psychologia ogólna, wykład fakultatywny z doboru płciowego.


Informacje biograficzne

PUBLIKACJE

Link do profilu naukowego w google scholar z pełną listą publikacji:

http://scholar.google.pl/citations?user=Fb4av6oAAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Wybrane publikacje:

Sorokowski P., Kościński K., Sorokowska A. (2013). Is beauty in the eye of the beholder but ugliness culturally universal? Facial preferences of Polish and Yali (Papua) people. Evolutionary Psychology, 11, 907-925. 

Sorokowski P., Sorokowska A., Fink B., Mberira M. (2012). Variable preferences for sexual dimorphism in stature (SDS) might not be universal: Data from a semi nomad population (Himba) in Namibia. Journal of Cross-Cultural Psychology, 43, 32-37

Sorokowska, A., Sorokowski P., Hummel, T., Huanca, T. (2013). Olfaction and environment: Tsimane' of Bolivian rainforest have lower threshold of odor detection than industrialized German people. PLoS One, 8(7), e69203.

Atkinson, J., Pipitone, N.,  Sorokowska A., Sorokowski, P., Mberira, M., Bartels A. & Gallup, G.G. Jr. (2012). Voice and handgrip strength predict reproductive success among Himba women in Namibia. PLoS One, 7(8): e41811.

Sorokowska A., Sorokowski, P., Szmajke, A. (2012) Does personality smell? Accuracy of personality assessments on the basis of body odor. European Journal of Personality, 26, 496–503.

Sorokowski P. (2010). Politicians’ estimated height as an indicator of their popularity. European Journal of Social Psychology, 40, 1302-1309.

Sorokowski P., Pawłowski B. (2008). Adaptive preferences for leg length in a potential partner. Evolution and Human Behavior, 29, 86-91. 

 

WYKSZTAŁCENIE

• 2009 doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii (promotor - prof. dr hab. Andrzej Szmajke)

• 2004 magister psychologii (promotor - prof. dr hab. Andrzej Szmajke)


STAŻE BADAWCZE I WIZYTY NAUKOWE

• Badania prowadzone wśród plemienia Himba(Ovahimba) w północnej Namibii, wrzesień - październik 2008 (we współpracy z University of Windhoek)

• Badania prowadzone wśród plemienia Yali w Papui Zachodniej, wrzesień - październik 2009.

• Badania prowadzone wśród społeczności Tsimane w Amazonii/Boliwii, czerwiec - wrzesień 2012 (we współpracy z The Tsimane Amazonian Panel Study i Centro Boliviano de Desarrollo y de Investigación Socio Integral)

• Badania prowadzone na wyspie Palmerston (Wyspy Cooka), lipiec - sierpień 2013
 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

• Laureat konkursów stypendialnych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Start: 2008 i 2009) National Geographic Polska (Bilet na przyszłość: 2009) Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Stypendium dla wybitnych młodych uczonych: 2012-2014) oraz w ramach projektu: „Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego" (2011-12).

• Laureat nagród naukowych im. Andrzeja Malewskiego nadanej przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk (2011), im. Roberta Zajonca nadanej przez Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej (2012), im. Piotra Jaskowskiego nadanej przez Klub Miłośników Listy Filadelfijskiej (2013), oraz dwóch nagrod za najlepszą prezentację posterową podczas zjazdu International Society for Human Ethology w Bolonii (2008) i Pradze (2011). Ponadto trzykrotnie nominowany do nagrody naukowej Polityki (2011, 2012, 2013), w 2012 i 2013 tzw. nagroda "finałowa" (ale nie główna ;-)

 

WAŻNIEJSZE GRANTY

• 2012 - 2014 – „Międzykulturowe badania nad mechanizmami doboru płciowego” grant w ramach programu Iuventus Plus Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: główny wykonawca, kierownik grantu: P. Sorokowski, kwota: 256 000zł

• 2013 - 2015 – „Głos jako wskaźnik informacji o człowieku – analiza międzykulturowa” - grant w ramach programu "Iuventus Plus" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, charakter udziału: główny wykonawca i kierownik projektu, kwota: 239 980zł

• 2013 - 2016 – „Wpływ narracji na postawy człowieka wobec zwierząt i ich dobrostanu - badania empiryczne." - grant w ramach programu "Opus" Narodowego Centrum Nauki, charakter udziału: główny wykonawca, kierownik projektu: Wojciech Malewski, kwota: 482 170zł

 

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH

• International Society for Human Ethology

• Polskie Towarzystwo Nauk o Człowieku i Ewolucji (członek zarządu)

• Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej

 

UDZIAŁ W WYBRANYCH KONFERENCJACH

• X European Congress of Psychology, 3-6.07.2007, Praga

• XIX International Conference of the International Society for Human Ethology, 13-17.07.2008, Bolonia

• V European Human Behavior and Evolution Association Conference, 25-27.03.2010, Wrocław

• XX Kolokwia Psychologiczne, 23-27.06.2011, Lwów

• Summer Institute in Human Ethology, 5-9 lipca, Praga


RECENZENT Ad hoc DLA CZASOPISM

• Evolution and Human Behavior, Journal of Cross-Cultural Psychology, Body Image, Perceptual and Motor Skills, Personality and Individual Differences, Journal of Cosmetic Dermatology, Psychologia Społeczna, Roczniki Psychologiczne


Badania naukowe

Interesują mnie zagadnienia szeroko pojętej psychologii ewolucyjnej, psychologii społecznej, psychologii międzykulturowej, ekologii człowieka a w szczególności:
(1) adaptacyjna rola kanonów urody i piękna
(2) ludzkie strategie i preferencje w doborze płciowym
(3) wyznaczniki sukcesu reprodukcyjnego w populacjach pierwotnych
(4) psychologia sportu
(5) psychologia barwy 


Seminarium magisterskie

ZAPISY

-6.06 (Piątek) - 16.00-19.00

-9.06 (Poniedziałek) 12-16.00 i 18.45-21.00

Listę przyjętych ogłoszę w poniedziałek wieczorem.

Podczas zapisów odbędzie się luźna rozmowa. Kandydat przynosi 2 stronicowy tekst (standardowo, TNR, 12, interlinia 1.5) w którym opisuje swój projekt - koncepcję na pracy magisterskiej (wstęp teoretyczny i wynikające z niego pytanie badawcze). Wszystko wedle standardów APA. Tekst na stworzony na podstwie literatury (tj. artykułów naukowych). 

Gdyby ktoś bardzo nie miał pomysłu - pisze tekst przeglądowy (2 strony i ani linijki więcej!) pt. "Autoprezentacja tonem i barwą głosu u człowieka." lub "Różnice środowiskowe w badaniach korelujących wzrost z sukcesem reprodukcyjnym człowieka" (wiem, trudne, ale chce mieć osoby orientujące sie w wyszukiwaniu dotychczasowego stanu wiedzy).  

 

Chciałbym aby zakres prac magisterskich dotyczył szeroko pojętej tematyki psychologii ewolucyjnej (np.: atrakcyjność fizyczna, dobór płciowy, zachowania altruistyczne, rodzicielstwo, rodzina, pokrewieństwo, agresja, dziedziczenie, podejmowanie ryzyka, dostosowanie kulturowe, dostosowanie środowiskowe, itp.) lub psychologii międzykulturowej (na ile uniwersalne są założenia i wszelkie prawa współczesnej psychologii i w jaki sposób zmienne kulturowe czy ekologiczne je modyfikują). W ramach seminarium możliwe jest też podjęcie innych interesujących zagadnień - jestem w stanie zaakceptować DOBRY projekt badań właściwie z każdej empirycznej dziedziny psychologii.

Osobom zainteresowanym badaniami międzykulturowymi ułatwię kontakt ze studentami lub młodymi badaczami z kilkunastu krajów na świecie. Istnieje pewna możliwość (aczkolwiek mało prawdopodobna) aby prowadzić badania "magisterskie" asystujac przy moich badaniach terenowych. Istnieje też mozliwość (nieco bardziej prawdopodobna niż powyższa) aby swoją pracę magisterską podczepić pod jeden z moich grantów (lista powyżej) i w zwiazku z tym, za swoją pracę otrzymywać drobne wynagrodzenie.

Proszę wziąć pod uwagę, iż bardziej interesują mnie zagadnienia poznawcze („dlaczego ludziom podobają się czerwone krasnale”) niż praktyczno-stosowane („czy czerwone krasnale lepiej się sprzedają”).

DODATKOWO W TYM ROKU, ZE WZGLĘDU NA PLANOWANE PRACE WŁASNE PROMOTORA PEWNĄ PRZEWAGĘ MOGA MIEĆ OSOBY MAJĄCE JAKIEŚ DOŚWIADCZENIE W ARCHITEKTURZE, ANALIZIE AKUSTYCZNEJ GŁOSU CZŁOWIEKA, ORAZ W SZCZEGÓLNOŚCI MAJĄCE DOSTĘP DO KOBIET W CIĄŻY - ALBO PLANUJĄCYCH CIĄŻĘ. 

Inne niezwyczajne zdolności - programowanie, znajomość "dziwnego" języka, możliwość prowadzenia badań np. w Tadzykistanie itp - zawsze są mile widziane.  

 

Wreszcie proszę wziąć pod uwagę, że traktuję prace badawcze w ramach seminarium magisterskiego bardzo poważnie (np. z kilkoma z moich obecnych magistrantów planujemy publikacje ich prac w prestiżowych zagranicznych czasopismach naukowych). Taka moja postawa ma swoje dobre i złe strony - ambitnym ułatwi, a mniej zaangażowanym "zatruje" uczelniane życie.