Indeks | Utwórz stronę | Poprzednie wersje | Zaloguj

KALIFORNIJSKI TEST UCZENIA SIĘ JĘZYKOWEGO CVLT

Autor:E. Łojek, J. Stańczak
Wydawca:PTP
Grupa:INTELIGENCJA I PROCESY POZNAWCZE

Test zawiera: podręcznik ( dostępne: 8 )

CVLT składa się z trzech list słów: Listy A, Listy B i listy słów do rozpoznania. Listy A i B zawierają po 16 słów powiązanych kategorialnie i odnoszących się do rzeczy, które można kupić w supermarkecie. Lista słów do rozpoznania zawiera 44 bodźce obejmujące całą Listę A, niektóre słowa z Listy B, oraz inne słowa dystrakcyjne spełniające określone warunki (np. zbliżone fonetycznie do słów z Listy A). Badany uczy się Listy A poprzez pięciokrotne jej powtarzanie bezpośrednio po prezentacji, następnie odtwarza je po krótkim odroczeniu (prezentacja Listy B), po długim odroczeniu (20 min. w trakcie których badany wykonuje testy niewerbalne) oraz rozpoznaje na liście 44 słów. Ocenie ilościowej poddaje się 21 wskaźników wykonania CVLT. Orientacyjny czas obliczenia wyników – ok. 60 minut.

Ta strona jeszcze nie istnieje

Jesteś na stronie, która jeszcze nie istnieje. Jeśli masz wystarczające uprawnienia, możesz utworzyć tę stronę klikając utwórz stronę.

Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki